0%
Opowieść o naturalnie dojrzałym smaku,
potrzebuje chwili by dojrzeć.
< Wróć do listy wpisów

Zapiekanka serowa

22.07.2018

Zapie­kane ziem­niaki cie­szą się ogromną popu­lar­no­ścią w kuchni wło­skiej i przy­rzą­dzane są na wiele róż­nych spo­so­bów. W pla­ster­kach lub zmie­lone, z mię­sem lub z warzy­wami. Nie­za­stą­pio­nym skład­ni­kiem wielu z nich jest oczy­wi­ście ser. Naj­le­piej by była to cią­gnąca się sma­ko­wi­cie moz­za­rella.

 

 

 

 

Skład­niki

 

 

 

 

 

 

Obie­ramy ziem­niaki, kro­imy na pla­sterki i wrzu­camy na kilka minut do nieposolo­nej wody. Myjemy bro­kuł, odci­namy górne czę­ści i wrzu­camy do niesło­nego wrzątku na 3 minuty. Kro­imy cebulę w talarki, a następ­nie na połówki. Moz­za­rellę kro­imy w kostkę. Dno foremki sma­ru­jemy oliwą. Wykła­damy warzywa razem z cebulą, dopra­wiamy je solą i pie­przem, mie­szamy, by przy­prawy rów­no­mier­nie się roz­ło­żyły. Dokła­damy kostki moz­za­relli, mieszamy, posy­pu­jemy całość tartą bułką. Wkła­damy do pie­kar­nika roz­grza­nego do 200 st. C. Po 15 minu­tach nasza pyszna zapie­kanka będzie gotowa! Możemy ją udekorować kilkoma listkami świeżej bazylii.

Poznaj nasze sery