0%
Opowieść o naturalnie dojrzałym smaku,
potrzebuje chwili by dojrzeć.
< Wróć do listy wpisów

Ruloniki ze szpinakiem

08.11.2018

Poszu­ku­je­cie inspi­ra­cji na nie­dzielny obiad? Pro­szę bar­dzo! Oto wer­sja nale­śni­ków, która zachwyci każ­dego zarówno wyglą­dem, jak i sma­kiem. Ich deli­katne szpi­na­kowo-besza­me­lowe nadzie­nie wzbo­ga­cone serem ide­al­nie kom­po­nuje się z prze­cie­rem pomi­do­ro­wym. Praw­dziwa uczta!

 

Skład­niki:

cia­sto nale­śni­kowe

 • 1 szklanka mąki pszen­nej
 • 2 jajka
 • 1 szklanka mleka
 • 3/4 szklanki wody (naj­le­piej gazo­wa­nej)
 • szczypta soli
 • 3 łyżki masła

 

sos besza­me­lowy

 • 1/2 kostki masła
 • 1/2 szkl. mąki
 • 2 szkl. mleka
 • sól, pieprz, gałka musz­ka­to­łowa

 

danie

 • 1 opa­ko­wa­nie mro­żo­nego szpi­naku
 • 200 g sera żół­tego w kostce, np. Boryna
 • 2 ząbki czosnku
 • łyżka masła
 • prze­cier pomi­do­rowy
 • sól, pieprz
 • kilka list­ków świe­żej bazy­lii do deko­ra­cji

 

 

Z cia­sta nale­śni­ko­wego smażymy kilka nie­zbyt cien­kich nale­śni­ków. Odkła­damy do osty­gnię­cia. Na patelni roz­grze­wamy masło. Czo­snek miaż­dżymy w pra­sce i lekko go pod­sma­żamy, doda­jemy szpi­nak i gdy się roz­mrozi pod­sma­żamy go jesz­cze kilka minut, cią­gle mie­sza­jąc. W małym ron­delku roz­ta­piamy masło, wsy­pu­jemy do niego mąkę i roz­pro­wa­dzamy ją tak, by nie było gru­dek. Dole­wamy mleko i cią­gle mie­sza­jąc, cze­kamy aż sos zgęst­nieje. Zdej­mu­jemy z ognia, doda­jemy przy­prawy. Ście­ramy na tarce ser. Kro­imy nale­śniki na 3-4-cen­ty­me­trowe paski. Ukła­damy na nich szpi­nak war­stwę sosu i posy­pu­jemy żół­tym serem. Rolu­jemy. Naczy­nie żaro­od­porne sma­ru­jemy oliwą i wle­wamy prze­cier pomi­do­rowy. Następnie usta­wiamy usta­wiamy pio­nowo rulo­niki, jeden przy dru­gim. Zapie­kamy w pie­kar­niku roz­grza­nym do 200 st. C przez 15 min. Po wyję­ciu posy­pu­jemy danie odro­biną tar­tego sera i deko­ru­jemy list­kami świe­żej bazy­lii. Opcjonalnie możemy posypać też orzeszkami piniowymi.

 

 

Poznaj nasze sery