0%
Opowieść o naturalnie dojrzałym smaku,
potrzebuje chwili by dojrzeć.
< Wróć do listy wpisów

Baby i dziady dożynkowe

22.08.2018

Koniec lata ozna­cza ozna­cza porę żniw i uro­czy­ste zakoń­cze­nie zbio­rów. Zbli­ża­nie się doży­nek zapo­wia­dają usta­wiane przy dro­gach insta­la­cje ze słomy zwane „babami” i „dzia­dami”. Czę­sto mają bar­dzo wymyślne formy. Zresztą sami zobacz­cie, jakie cuda można spo­tkać w Goli­sze­wie i oko­li­cach.

 

W dawnych czasach takie kukły robiono z ostatniego, uroczyście skoszonego snopka zboża. Przebierano go w damski lub męski strój i wieziono do gospodarza, u którego organizowane były dożynki. Zwyczaj ten miał zapewnić szczęście i urodzaj w kolejnym roku. Dzisiejsze słomiane konstrukcje robione są zazwyczaj z balotów, czyli beli sprasowanego siana. Przybierają różne kształty, a mieszkańcy wsi bez wątpienia wkładają dużo pracy, by stworzyć u siebie, te najpiękniejsze i jak najbardziej przykuwające uwagę. Naszą fotorelację zaczniemy od niezwykle kolorowej goliszewskiej panny (to dzieło miejscowego Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich) zrobionej z różnokolorowych kwiatów, ubranej w strój ludowy i ozdobioną przepięknym wieńcem. Ustawiono ją pod Kościołem Niepokalanego Poczęcia NMP w Goliszewie, gdzie czekała na okolicznych gospodarzy, który w niedzielę 26.08 przybyli na rozpoczynającą Parafialno-Gminne Dożynki mszę. Po niej w pobliskim Żelazkowie odbył się dożynkowy festyn. Byliśmy tam również i częstowaliśmy gości naszymi serami.

 

 

 

Mieszkańcy okolicznych wiosek również nie próżnowali. By przygotować się do dożynek w swoich gminach ustawili takie oto “baby” i “dziady”, a nawet koty przy drodze ze Stawiszyna do Kalisza.

 

 

Zjeżdżając z drogi krajowej mamy w okolicy jeszcze inne cuda. Np. “rolnika” na ciągniku Ursus czy swoistą reklamę dobrze znanego trunku.

 

 

 

Oprócz bogactwa form można też gdzieniegdzie dostrzec talent literacki twórców dożynkowych kukieł:).

 

 

 

Jak również zdolności architektoniczne.

 

 

 

Wykonawcom tego dzieła niewątpliwie przyświecały patriotyczne idee.

 

 

Czy nie uważacie, że dożynkowe kukły to niezwykle barwna i radosna tradycja polskiej wsi? Jej kultywowanie jest naszym cennym dobrem narodowym i oby tak zostało jak najdłużej!

 

Poznaj nasze sery